buy
 • Buy
 • Rent
myInfoCustom Property in Vikhroli
 • Property in Vikhroli
Nearby Localities
 • Property in Mulund West
 • Property in Powai
 • Property in Chembur
 • Property in Andheri
 • Property in Andheri East
 • Property in Mulund
 • Property in Kanjurmarg
 • Property in Goregaon East
 • Property in Jogeshwari East
 • Property in Bhandup West
 • Top projects in Vikhroli
 • Top popular searches in Vikhroli
 • Top apartments in Vikhroli
 • Top projects in Bhandup West
 • Top builderfloors in Bhandup West
 • Top popular searches in Bhandup West
 • Top apartments in Bhandup West
 • Top villas in Bhandup West
 • Top projects in Kanjurmarg
 • Top popular searches in Kanjurmarg
 • Top apartments in Kanjurmarg
 • Top projects in Mulund West
 • Top builderfloors in Mulund West
 • Top popular searches in Mulund West
 • Top villas in Mulund West
 • Top apartments in Mulund West
 • Top projects in Powai
 • Top popular searches in Powai
 • Top apartments in Powai
 • Top villas in Powai
 • Top projects in Andheri East
 • Top builderfloors in Andheri East
 • Top popular searches in Andheri East
 • Top apartments in Andheri East
 • Top projects in Chembur
 • Top builderfloors in Chembur
 • Top popular searches in Chembur
 • Top villas in Chembur
 • Top apartments in Chembur
 • Top projects in Goregaon East
 • Top builderfloors in Goregaon East
 • Top popular searches in Goregaon East
 • Top apartments in Goregaon East
 • Top villas in Goregaon East
 • Top projects in Jogeshwari East
 • Top popular searches in Jogeshwari East
 • Top villas in Jogeshwari East
 • Top apartments in Jogeshwari East
 • Top projects in Mulund
 • Top builderfloors in Mulund
 • Top popular searches in Mulund
 • Top apartments in Mulund
 • Top villas in Mulund
 • Top projects in Andheri
 • Top builderfloors in Andheri
 • Top popular searches in Andheri
 • Top villas in Andheri
 • Top apartments in Andheri
apartments in Vikhroli
 • Flats for sale in Vikhroli
builderfloors in Bhandup West
 • Independent Builder Floor for sale in Bhandup West
builderfloors in Mulund West
 • Independent Builder Floor for sale in Mulund West
builderfloors in Andheri East
 • Independent Builder Floor for sale in Andheri East
builderfloors in Chembur
 • Independent Builder Floor for sale in Chembur
builderfloors in Goregaon East
 • Independent Builder Floor for sale in Goregaon East
builderfloors in Mulund
 • Independent Builder Floor for sale in Mulund
builderfloors in Andheri
 • Independent Builder Floor for sale in Andheri
villas in Bhandup West
 • Independent House/Villas for sale in Bhandup West
villas in Mulund West
 • Independent House/Villas for sale in Mulund West
villas in Powai
 • Independent House/Villas for sale in Powai
villas in Chembur
 • Independent House/Villas for sale in Chembur
villas in Goregaon East
 • Independent House/Villas for sale in Goregaon East
villas in Jogeshwari East
 • Independent House/Villas for sale in Jogeshwari East
villas in Mulund
 • Independent House/Villas for sale in Mulund
villas in Andheri
 • Independent House/Villas for sale in Andheri
apartments in Bhandup West
 • Flats for sale in Bhandup West
apartments in Kanjurmarg
 • Flats for sale in Kanjurmarg
apartments in Mulund West
 • Flats for sale in Mulund West
apartments in Powai
 • Flats for sale in Powai
apartments in Andheri East
 • Flats for sale in Andheri East
apartments in Chembur
 • Flats for sale in Chembur
apartments in Goregaon East
 • Flats for sale in Goregaon East
apartments in Jogeshwari East
 • Flats for sale in Jogeshwari East
apartments in Mulund
 • Flats for sale in Mulund
apartments in Andheri
 • Flats for sale in Andheri
27

Under Construction Projects in Vikhroli Mumbai

Vaibhav Stella Residency Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2,3 BHK
Apartment
1,450 sq ft sq ft
Area in sq ft
1.97 Cr
13,586/sq ft
Under Construction
Connect now
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
2 BHK
Apartment
500 - 592 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
Property type
Under Construction
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
Property type
Under Construction
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2 BHK
Apartment
408 - 657 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2 BHK
Apartment
269 - 794 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Jun 2011
View Details
Aditya Vidhya Darshan Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2 BHK
Apartment
302 - 601 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Jun 2011
View Details
Aditya Purnima Pride Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
2 BHK
Apartment
490 - 545 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Sep 2016
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2 BHK
Apartment
342 - 527 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Aug 2015
View Details
Godrej Platinum Wing B4 Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
2,3,4 BHK
Apartment
815 - 2,061 sq ft sq ft
Area in sq ft
2.12 Cr - 5.35 Cr
26,000/sq ft
-1.3 %
In last 3 months
Under Construction  |  Nov 2017
Connect now
Godrej The Trees Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2,3,4 BHK
Apartment
496 - 1,393 sq ft sq ft
Area in sq ft
1.06 Cr - 4.38 Cr
21,327 - 33,933/sq ft
Under Construction  |  Dec 2015
Connect now
Relstruct Relstruct Giriniwas Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
2 BHK
Apartment
483 - 580 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Jun 2016
View Details
Godrej Trees Phase 2 Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2,3,4 BHK
Apartment
330 - 2,172 sq ft sq ft
Area in sq ft
72.64 L - 8.69 Cr
22,005 - 22,815/sq ft
Under Construction  |  Mar 2016
Connect now
Godrej The Trees Origins Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2,3,4 BHK
Apartment
480 - 1,112 sq ft sq ft
Area in sq ft
1.5 Cr - 9.04 Cr
19,607 - 46,448/sq ft
11.6 %
In last 8 months
Under Construction  |  Apr 2017
Connect now
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2 BHK
Apartment
325 - 822 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Oct 2010
View Details
Swastik Swastik Sapphire Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
8.2
Project Score
2 BHK
Apartment
484 - 810 sq ft sq ft
Area in sq ft
7.8 %
In last 26 months
Under Construction  |  Nov 2013
View Details
Vaibhav Green Vista Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
8
Project Score
2 BHK
Apartment
899 sq ft sq ft
Area in sq ft
1.18 Cr
13,125/sq ft
Under Construction  |  Oct 2014
Connect now
Godrej The Trees Residential Phase 1 Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
9.2
Project Score
0,1,2,3,4,5,6 BHK
Apartment
588 - 712 sq ft sq ft
Area in sq ft
1.02 Cr - 5.24 Cr
22,005 - 29,761/sq ft
24.8 %
In last 27 months
Under Construction  |  Mar 2016
Connect now
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
7.8
Project Score
2 BHK
Apartment
735 - 1,036 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Sep 2012
View Details
Manthan Acropolis Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
7.3
Project Score
1 BHK
Apartment
433 - 722 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction  |  Dec 2015
View Details
Geetai BBJ Siena Elevation
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
8.2
Project Score
1,2 BHK
Apartment
332 - 5,670 sq ft sq ft
Area in sq ft
25 %
In last 25 months
Under Construction  |  Sep 2011
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
Property type
Under Construction
View Details
1,2 BHK
Apartment
788 sq ft sq ft
Area in sq ft
13,324/sq ft
Under Construction
Connect now
New
1,2 BHK
StudioApartment,Apartment
450 - 1,076 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction
View Details
1,2 BHK
StudioApartment,Apartment
375 - 942 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1 BHK
Apartment
558 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction
View Details
New
Vikhroli, Central Mumbai, Mumbai
1,2,3 BHK
Apartment
610 - 1,440 sq ft sq ft
Area in sq ft
Under Construction
View Details
 • vikhroli property
 • flats for sale
  in vikhroli
 • luxury apartments for sale
  in vikhroli
 • property
  in vikhroli
You are currently offline.