📲
मालमत्ता फसवणूक टाळण्यासाठी तपासा

मालमत्ता फसवणूक टाळण्यासाठी तपासा

मालमत्ता फसवणूक टाळण्यासाठी तपासा
(File)

आपल्या आजीवन बचत करून, आपण सर्व आपले स्वप्न घर खरेदी करणार आहोत. मालमत्तेचा खर्च आणि निधीचा अर्थ महत्त्वाचा असतो, परंतु तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे की आपण फसवणुकीचा बळी ठरत नाही. म्हणून जेव्हा आपण एखादी मालमत्ता विकत घेता तेव्हा कोणती कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

विक्री करार

हा मुख्य कायदेशीर दस्तऐवज आहे, विक्रीचा पुरावा तसेच विक्रेत्यास आपल्यास हस्तांतरणाचे हस्तांतरण. मालमत्तेकडे स्पष्ट शीर्षक असल्याशिवाय हे विक्री करार असावा.

मदर डीड

हे पालक कायदेशीर कागदपत्र आहे जे प्रॉपर्टीच्या पूर्वजीवांना मालकपत्र मिळावे यासाठी मदत करते. भविष्यात आपल्या मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी आपल्याला या दस्तऐवजाची आवश्यकता असेल. एकाला याची खात्री करावी लागेल की आईने आधीच्या मालकापर्यंतच्या सभेत चालू मालकाकडे संदर्भ देणारे रेकॉर्ड चालू वर्गात नोंदविले आहे.

आपल्या इमारतीची मंजुरी योजना

एखाद्या प्रॉपर्टी मालकाने अधिकारक्षेत्राकडून किंवा आयुक्ताने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अन्य अधिकार्याकडून स्वीकृतीची योजना घेणे आवश्यक आहे. इमारत अनुमोदन योजना प्राप्त करण्यासाठी, खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यात समाविष्ट:

शीर्षक कृत्य

<, पी शैली = "मजकूर-संरेखन: समायोजित;"> शहर / पंचायत सर्वेक्षण स्केच

नवीनतम कर प्राप्ती

फाउंडेशन प्रमाणपत्र

जमीन वापर प्रमाणपत्र

मालमत्ता मूल्यांकन उतारा

प्रॉपर्टी PID क्रमांक

पूर्वी मंजूर योजना

मालमत्तेचे रेखाचित्र

रुपांतरण प्रमाणपत्र

भारतातील जमिनीचा एक मोठा भाग अजूनही शेतजमीन आहे. याच कारणास्तव महसूल अधिका-यांनी एक कनव्हुपनियन्स प्रमाणपत्र जारी केले आहे. या कनवर्पिझियनसाठी तहसीलदार कार्यालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे.

इन्कम प्रमाणपत्र

याचा अर्थ गृह कर्जाच्या विरोधात ठेवलेल्या मालमत्तेची मालकपत्रात बदल करणे होय. दुस-या शब्दात, हे कागदपत्र आपल्याला गहाण, शीर्षक हस्तांतरणधारक किंवा आपल्या मालमत्तेविरुद्धच्या कोणत्याही कायदेशीर रूपाने नोंदणीकृत व्यवहारांचे पुरावे देईल.

अॅटर्नी पॉवर

पॉवर ऑफ अॅटर्नी हा एक असे दस्तऐवज आहे जो कायदेशीररित्या एखाद्या व्यक्तीस त्याच्या वतीने मालमत्तेचे भाडे, विक्री किंवा गहाण ठेवण्याचा अधिकार दिला जातो. परंतु, हा दस्तऐवज देखील नोंदणीकृत असावा.

कर प्राप्ती

विक्रीच्या तारखेपर्यंत कर देय असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व पावत्यांचे सविस्तर स्वरूप घ्या. मालकाची क्रेडेन्शिअल स्थापित करण्यासाठी नवीनतम मूळ प्राप्तीसाठी विचारा. आपल्या विक्रेत्याकडे कर पावत्या नसल्यास, आपण मालक अपिपिटिची पुष्टी करण्याकरिता मालमत्तेच्या सर्वेक्षण संख्येचा वापर करुन महापालिका संस्थेशी संपर्क साधू शकता. इतर नियमित बिले जसे की पाणी आणि वीजबिले पाहिजेत.

पूर्णत्व प्रमाणपत्र

महापालिका प्राधिकार्यांनी पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र असे सांगते की इमारत इमारत नियमांचे पालन करते आणि मंजूर केलेल्या योजनांनुसार तयार केली जाते.

कब्जा प्रमाणपत्र

टी, हे सुनिश्चित करणे की इमारत सर्व आवश्यक मानदंडांची पूर्तता करत आहे, विकासक जेव्हा या प्रमाणपत्रासाठी लागू असेल तेव्हा प्राधिका-याने निरीक्षण केले जाईल. थोडक्यात, प्रमाणपत्र प्रमाणित करते की हा प्रकल्प ओकेंसीसाठी तयार आहे.

हे सर्व दस्तऐवजांचे पशुवैद्यकीय तपासणी आणि प्रक्रियेदरम्यान मार्गदर्शन करणार्या वकिलाला भाड्याने घेणे महत्त्वाचे आहे.

Last Updated: Sun Jun 13 2021

तत्सम लेख

@@Wed May 13 2020 19:59:51