📲
શું સ્થાવર મિલકતનો વ્યાપારી ઉપયોગ કરી શકાય?

શું સ્થાવર મિલકતનો વ્યાપારી ઉપયોગ કરી શકાય?

શું સ્થાવર મિલકતનો વ્યાપારી ઉપયોગ કરી શકાય?
(Shutterstock)

મુંબઇ સ્થિત દીપિકા ખુરાના, 27 વર્ષીય ડોક્ટર, તેમના ભાડેના એપાર્ટમેન્ટના રૂમને ક્લિનિકમાં રૂપાંતરિત કરવા માંગે છે. જો કે, તેણીએ તેના મકાન-માલિકને કહ્યું કે જો તેણે આમ કર્યું હોય, તો તેને માસિક ભાડા વધારવાની ફરજ પડશે, કારણ કે તે તેના રહેણાંક મિલકત પર વ્યાપારી મિલકત કર ચૂકવવા જવાબદાર રહેશે. જ્યારે ખુરાનાએ વસાહતી મિલકતના વાણિજ્યિક સંપત્તિ પર એક વકીલની સલાહ લીધી ત્યારે તેને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તેનું મકાનમાલિક યોગ્ય હતું.

કાયદો શું કહે છે?

જો ઝોનિંગ નિયમો અને હાઉસિંગ સોસાયટી મેનેજમેન્ટ નિયમો તેને મંજૂરી આપે છે, તો તમે વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ માટે તમારી રહેઠાણની મિલકતનો ઉપયોગ અથવા ભાડે આપી શકો છો. જો કે, રાજ્યોમાં રહેણાંક મિલકતના વ્યવસાયિક મિલકત પર રૂપાંતર કરવાના નિયમોના વિવિધ સેટ છે. કેટલાંક રાજ્યો ઘરના 30 ટકા વિસ્તારને ડોકટરો, વકીલો અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ જેવા વ્યાવસાયિકો દ્વારા વ્યાપારી ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ અન્ય લોકો નથી.

જો તમારું રાજ્ય આને મંજૂરી આપે છે, તો રહેણાંક મિલકતના વ્યવસાયિક મિલકતમાં રૂપાંતર કરતાં પહેલાં હાઉસિંગ સોસાયટી તરફથી મંજૂરી મેળવવી આવશ્યક છે. વ્યવસાયની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખીને, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ સત્તાધિકારી પાસેથી એક ફ્લેટના જોડાણ માટે વ્યાપારી સ્થાપનામાં પરવાનગી મેળવવાની આવશ્યકતા હોઈ શકે છે. એક વાર મિલકતને કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવે, તે તમામ હેતુઓ માટે વ્યાવસાયિક મિલકત તરીકે ગણવામાં આવશે, જેમાં મિલકત કર તરીકે વધુ ચુકવણી શામેલ છે.

તમારા ઘરના કોઈ ભાગને ઑફિસમાં રૂપાંતરિત કરતાં પહેલાં તમારે ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે:

  • સંબંધિત મ્યુનિસિપલ ઓથોરિટી પાસેથી દુકાન અને સ્થાપના લાયસન્સ મેળવો.
  • તમે અરજી કરો તે પહેલાં, તમને જોઈતા ક્ષેત્ર અને તમે જે પ્રકારનું વ્યવસાય કરવા માંગો છો તેના વિશે સ્પષ્ટ થાઓ.
  • નાગરિક સંસ્થા મિલકત, પાણી અને વીજળીના પુરવઠા પર વ્યાપારી ખર્ચ વસૂલ કરશે, તે વિસ્તાર, મિલકત કદ અને વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિના પ્રકારને આધારે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ત્યાં અમુક વ્યવસાયો છે કે જેમાંથી આ મુક્તિ આપવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે, જો તમે તમારા મકાનમાંથી શિક્ષણ, પેઇન્ટિંગ, યોગ, નૃત્ય અથવા ટ્યુશન વર્ગો ચલાવી રહ્યા હો, તો તમે વ્યાપારી શુલ્ક ચૂકવવા માટે જવાબદાર નથી.

Last Updated: Thu Mar 14 2024

સમાન લેખો

@@Wed Jun 12 2024 15:34:12