📲
તમારી સંપત્તિની નોંધણી કરવા માટે એક પગલું દ્વારા પગલું માર્ગદર્શિકા

તમારી સંપત્તિની નોંધણી કરવા માટે એક પગલું દ્વારા પગલું માર્ગદર્શિકા

તમારી સંપત્તિની નોંધણી કરવા માટે એક પગલું દ્વારા પગલું માર્ગદર્શિકા
Property registration

બધા દસ્તાવેજોને સ્થાનાંતરિત કર્યા વિના, તમારી ઘરની ખરીદીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ નથી. તમારા ઘરના કાયદેસર માલિક બનવા માટે તેને કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવું તે અહીં છે:

સ્ટેમ્પ ડ્યુટી શું છે?

સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર લાદવામાં આવતા કરનો એક પ્રકાર છે જેના દ્વારા લોકો કોઈ પણ અધિકાર અથવા જવાબદારી ઉભી કરે છે અથવા કાઢી નાખે છે. વેચાણ ડીડ, ગિફ્ટડેટ્ડ, પાર્ટીશન ડીડ, કન્વેન્સન્સ ડીડ, પાવર ઑફ એટર્ની અને લીઝ ડીડ એ એવા કેટલાક દસ્તાવેજો છે કે જેના પર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવાપાત્ર છે. સ્થાવર મિલકતમાં, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મિલકત નોંધણીમાં સામેલ ખર્ચના મુખ્ય ઘટકની રચના કરે છે.

ભારતીય સ્ટેમ્પ એક્ટ અને રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને સંચાલિત કરે છે. મિલકત માલિકી સ્થાનાંતરિત કરતી વખતે ખરીદદાર દ્વારા રાજ્ય સરકારોને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ ચૂકવવામાં આવે છે. રાજ્ય કર હોવાથી, દર રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાય છે. મોટાભાગના રાજ્યોમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાર્જ અને રજિસ્ટ્રેશન ફી કુલ ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્યની ટકાવારીના આધારે ચૂકવવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે, શહેરોમાં શહેરી વિસ્તારો માટે ઊંચા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાર્જ હોય ​​છે અને કૌટુંબિક સંપત્તિ પર માલિકીની પ્રોત્સાહિત કરવા માટે મહિલા ઘર ખરીદદારોને વળતર ઓફર કરે છે.

જ્યારે તમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે આ થાય છે

મિલકત દસ્તાવેજોની નોંધણી

એકવાર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવામાં આવે તો દસ્તાવેજ ભારતીય નોંધણી અધિનિયમ હેઠળ નોંધણી કરાવવી જોઈએ. આ સબ-રજિસ્ટ્રારના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ કરવામાં આવે છે જેની સ્થાનિક અધિકારક્ષેત્રમાં મિલકત સ્થિત છે. દસ્તાવેજોની નોંધણીનો મૂળ હેતુ દસ્તાવેજના અમલીકરણને રેકોર્ડ કરવું છે. મોટા ભાગના રાજ્યોમાં, રજિસ્ટ્રેશન ફી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના લગભગ એક ટકા જેટલી છે. જ્યાં સુધી સરકારના રેકોર્ડમાં ખરીદનારના નામમાં કાર્યો નોંધાયાં ન હોય ત્યાં સુધી, ખરીદનાર ઘરનો સત્તાવાર માલિક બનતો નથી. નોંધણીની મૂળ નકલ રજિસ્ટ્રાર પાસે રાખવામાં આવે છે, જેનો વિવાદના કિસ્સામાં ઉલ્લેખ કરી શકાય છે.

મિલકત નોંધણી પ્રક્રિયા

પગલું 1 : તમારા ક્ષેત્રના વર્તુળ દર મુજબ તમારી મિલકતના મૂલ્યનું અનુમાન કરો.

પગલું 2 : તમારે હવે વર્તુળ દરની તુલના વાસ્તવિક ચૂકવણી સાથે કરવી પડશે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવા માટે, ઉપરોક્ત બે મૂલ્યોનું ઉચ્ચતર લાગુ પડશે.

પગલું 3 : તમારે હવે તે મૂલ્યની નૉન-જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપરઅપ્સ ખરીદવાની રહેશે, કે જે એફેટરની ગણતરીમાં આવી.

પગલું 4 : સ્ટેમ્પ પેપરઅપ્સ પેરુપિઝન અથવા ઑનલાઇન ખરીદી શકાય છે. તમે આ પેપરઅપ્સને લાઇસેંસ પ્રાપ્ત સ્ટેમ્પ વેન્ડરરોઅપ્સથી ખરીદી શકો છો, જ્યારે ઇ-સ્ટેમ્પ્સ www.shcilestamp.com પરથી ઑનલાઇન ખરીદી શકાય છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને સ્ટેમ્પર્સ દ્વારા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવી શકાય છે અથવા જો તે પહેલેથી ચુકવેલ હોય તો સાબિતીની જરૂર છે.

પગલું 5 : હવે, તમારે સ્ટેડ પેપરઅપ્સ પર ડીડ તૈયાર કરીને ટાઇપ કરવું પડશે. આ વિષય વસ્તુ સોદાના પ્રકાર મુજબ બદલાય છે, જે વેચાણ, લીઝ, મોર્ટગેજ, પાવર ઓફ એટર્ની, વગેરે હોઈ શકે છે.

પગલું 6 : હવે, ટ્રાન્ઝેક્ટીંગ પક્ષોને બે સાક્ષીઓ સાથે રજિસ્ટર્ડ ડીડ મેળવવા માટે સબ-રજિસ્ટ્રાર ઑફિસનો સંપર્ક કરવો પડશે. પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલા પ્રત્યેક વ્યકિતઓએ તેમની સંબંધિત ફોટોગ્રાફ્સ, ઓળખ દસ્તાવેજો, વગેરે લેવી જોઈએ. ડીડની મૂળ નકલ તેની સાથે બે ફોટોકાપીઝ પણ હોવી જોઈએ.

પગલું 7 : વેચાણ કરનારનું રજિસ્ટર નોંધાય છે, તમને રસીદ મળે છે. લગભગ બે-સાત દિવસનો ઉપભોક્તા, કે જે વેચાણની ડીડ એકત્રિત કરવા માટે ફરીથી ઉપ-રજિસ્ટ્રાર ઑફિસ પાસે જઈ શકે છે.

પગલું 8 : એકવાર તમે મૂળ વેચાણ ડીડ નોંધાવ્યા પછી, તમે રજિસ્ટ્રાર ઑફિસની રજિસ્ટ્રી વિગતો અને તારીખનો ઉપયોગ કરીને પણ તે જ ચકાસણી કરી શકો છો.

Last Updated: Thu Apr 04 2024

સમાન લેખો

@@Wed Jun 12 2024 15:34:12