📲
તમારે 7/12 એક્સ્ટ્રેક્ટ વિશે જાણવાની જરૂર છે

તમારે 7/12 એક્સ્ટ્રેક્ટ વિશે જાણવાની જરૂર છે

તમારે 7/12 એક્સ્ટ્રેક્ટ વિશે જાણવાની જરૂર છે
(Shutterstock)

મહારાષ્ટ્રના ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારોમાં જમીન ખરીદવા માટે અસંખ્ય દસ્તાવેજો છે. આવા એક 7/12 એક્સટ્રેક્ટ ડોક્યુમેન્ટને સાથ બારા ઉટારા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે જે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જીલ્લાના જમીન નોંધણીમાંથી કાઢવામાં આવે છે. જો કે, રાજ્ય સરકારે મુંબઇ અને ઉપનગરીય ક્ષેત્ર સહિતના શહેરી વિસ્તારોમાં જમીન માટે 7/12 દસ્તાવેજોને સ્ક્રેપ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે કારણ કે દરેક પ્લોટમાં શહેર સર્વેક્ષણ નંબર છે જે સમાન હેતુને સેવા આપે છે.

7/12 એક્સટ્રેક્ટ દસ્તાવેજ શું છે?

દસ્તાવેજો જમીનના કૃષિ ઉપયોગ સંબંધિત માલિકી, કબજો અધિકાર, જવાબદારીઓ અને વિગતો સૂચવે છે. દરેક ગામ માટે અર્ક અલગથી રાખવામાં આવે છે. બિન-કૃષિ જમીન માટે 7/12 દસ્તાવેજ જરૂરી છે. આ દસ્તાવેજ જમીનના માલિકીના પુરાવા તરીકે કાર્ય કરે છે પરંતુ નિર્ણાયક કરતાં તેને સૂચક પુરાવા માનવામાં આવે છે. ઉપહારમાં નીચેની માહિતી શામેલ છે:

1) પરિવર્તન નંબરઅપ્સ

2) ખેતી માટે જમીન યોગ્ય છે

3) અસુરક્ષિત જમીનનો વિસ્તાર,

4) કર ચૂકવવા માટે

5) બાઉન્ડ્રીઝ અને સર્વેક્ષણ ટિપ્પણીઓ

6) પાક સિઝન

7) લેવામાં આવતી પાકનો પ્રકાર

8) ખેતીનો પ્રકાર- સિંચાઇ અથવા વરસાદી પાણી

9) જો કોઈ હોય તો માલિક સિવાયના ખેડૂતનું નામ.

10) સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ જમીન માલિકને લોન આપવામાં આવી

11) બીજ, જંતુનાશકો અથવા ખાતર ખરીદવા માટે લોન અથવા સબસિડી

12) જો વારસદાર દ્વારા અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય, તો વારસદાર નામો જેની સાથે જમીન વાસ્તવિક કબજામાં નથી અને બીજું.

7/12 શું માટે ઊભા છે?

આ દસ્તાવેજમાં બે સ્વરૂપો છે:

  • ફોર્મ VII એ કબજા કરનારાઓ, માલિકી અથવા જમીનની ગીરો, હોલ્ડરપુપની અધિકારો અને જવાબદારીઓ, પ્લોટ અને પાકની વિગતોની અન્ય વિગતો સાથેના નામ જણાવે છે.
  • ફોર્મ XII જમીન પર ઉત્પાદિત પાકની વિગતો વિશે વાત કરે છે જેમ કે પાકના પ્રકાર, ખેડૂત વિસ્તાર અને નીચાણવાળા જમીન.

7/12 દસ્તાવેજ કેવી રીતે વાંચવું

1) ગાવ : ગામનું નામ જ્યાં જમીન સ્થિત છે

2) તહસીલ : જીલ્લાનું પેટાવિભાગ

3) ભુમપણ ક્રંકંક: મહારાષ્ટ્ર જમીન મહેસૂલ નિયમો, 1969 ની રૂલ 3 હેઠળ રાજ્યના મહેસૂલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ સર્વે નંબર

4) ભૂમપણ ક્રંકંકંચ ઉપભિવગ: સર્વેક્ષણ નંબરની પેટા-વિભાગ

5) ભુધરન પધ્ધતિ:વ્યવસાયનો પ્રકાર દર્શાવે છે. નોંધ લેવા માટે તે એક મહત્વપૂર્ણ કૉલમ છે. ત્યાં બે પ્રકારના નિવાસીઓ છે- વર્ગ 1 અને 2. વ્યવસાયી વર્ગ 1 કલેક્ટરની મંજૂરી વિના કૃષિ જમીન સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે જ્યારે વ્યવસાયી વર્ગ 2 એવા ભાડૂતો છે જેમણે બોમ્બે ટેનન્સી એક્ટ, 1948 હેઠળ જમીન ખરીદી છે. આવા માલિકી વગર જમીન સ્થાનાંતરિત કરી શકતા નથી. કલેક્ટરની પરવાનગી.

6) ભોગવતચાચા નાવ : કબજા કરનારનું નામ.

7) ખુતે ક્રામંક - એમએલઆર હેઠળ જારી કરાયેલ ખતે પુસ્તિકાનું એકાઉન્ટ નંબર છે. દરેક મકાનમાલિકને એકાઉન્ટ નંબર આપવામાં આવે છે જે માલિકને ચૂકવવાની કરની રકમ જણાવે છે.

8) કુડાંશે નાવ - ભાડૂતનું નામ અને તેમના વર્ગ - કરારના ભાડૂત અથવા માનવામાં આવેલા ભાડૂત

9) શેતશે સ્ટેનિક નાવ - ખેડૂતો તેમના આકાર અથવા સ્થાનને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના ક્ષેત્રમાં નામ આપે છે.

10) લગવાડી યોગયા શેત્ર - કુલ વિસ્તાર ખેતી માટે યોગ્ય છે

ઑનલાઇન 7/12 અર્ક કેવી રીતે મેળવવું

હવે, જમીન માલિકીની બે સરકારી વેબસાઈટો- મહાભુલખ અને આલ સરકાર પર 7/12 દસ્તાવેજને ઑનલાઇન ઍક્સેસ કરવામાં સમર્થ હશે. આ અર્ક ડિજિટલ હસ્તાક્ષરો સાથે ઉપલબ્ધ છે અને અધિકૃત માલિકી દસ્તાવેજ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. નીચેના વિગતોમાં ખોરાક આપીને દસ્તાવેજો ડાઉનલોડ કરી શકાય છે

1) વેબસાઇટ પર આપેલ સૂચિમાંથી વિભાગ, જિલ્લા, તાલુક અને ગામનું નામ

2) મિલકતનો નંબર / ગ્રુપ નંબર

3) માલિકનું નામ

4) સંપત્તિના પૂર્વજો માલિક

Last Updated: Tue May 29 2018

સમાન લેખો

@@Wed Jun 12 2024 15:34:12