📲
હોમ સૂત્ર: શૂ રેકના પ્લેસમેન્ટ માટે વાસ્તુ ટીપ્સ

હોમ સૂત્ર: શૂ રેકના પ્લેસમેન્ટ માટે વાસ્તુ ટીપ્સ

હોમ સૂત્ર: શૂ રેકના પ્લેસમેન્ટ માટે વાસ્તુ ટીપ્સ
(Shutterstock)

અમે બધા અલગ અલગ પ્રસંગો માટે યોગ્ય વિવિધ ફૂટવેર ધરાવે છે. જૂતા રેક અથવા જૂતા કેબિનેટ આપણા ઘરના ફર્નિચરનો અભિન્ન ભાગ બને છે. વાસ્તુ શાસ્ત્ર જૂતાની રેકની પ્લેસમેન્ટ માટેના નિયમો સૂચવે છે જે નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

  • જૂતા રેક મૂકીને આદર્શ દિશાઓ પશ્ચિમ અથવા દક્ષિણ-પશ્ચિમ ખૂણે છે
  • શૂ રેક્સ ઉત્તર, દક્ષિણ-પૂર્વ અને પૂર્વ દિશાઓમાં મુકવા જોઈએ નહીં
  • જો ઘરનો પ્રવેશ ઉત્તર અથવા પૂર્વમાં છે, તો તે વિસ્તારની નજીક જૂતા રેક ન મૂકો. જો તે શક્ય નથી, તો પછી તેને ઘરની બહાર મૂકો
  • શૂ કેબિનેટને બેડરૂમમાં, રસોડામાં અથવા પ્રાર્થના ખંડમાં રાખવું જોઈએ નહીં. બેડરૂમમાં જૂતા મૂકવાથી તમારા લગ્નજીવન પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે
  • ઘરને પગરખાંથી કચડી નાખવું, ખાસ કરીને મુખ્ય દરવાજાની નજીકથી કૌટુંબિક સંઘર્ષ થઈ શકે છે. જૂતાને યોગ્ય રીતે ગોઠવો અને તેમને ફાંસી અથવા ગૂંચવણમાં મૂકતા રાજ્યમાં ન છોડો જે નકારાત્મક શક્તિઓને આકર્ષિત કરે છે
  • બંધ જૂતા કેબિનેટ, જે નકારાત્મકતાને ફેલાવવાની મંજૂરી આપતા નથી, ખુલ્લા જૂતાના છાજલીઓ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે
Last Updated: Wed Sep 06 2017

સમાન લેખો

@@Tue Feb 15 2022 16:49:29