📲
സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണോ? നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ

സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണോ? നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ

സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണോ? നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ
(Shutterstock)

കെട്ടിട നിർമാണത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രക്രിയയാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയും യഥാർത്ഥ ചെലവുകളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലായ്മ, അത് ഒരു വീടോ വ്യാപാര വാണിജ്യമാണോ പരിഗണിക്കാതെ പദ്ധതി പരാജയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. മൊത്തം ഭവനച്ചെലവിൽ വളരെ നിർണായക ഘടകം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അനേകം പ്രൊഫഷണൽ ബിൽഡർക്കുവുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഫലപ്രദമായ ചെലവു മാനേജ്മെന്റ്, മൂല്യ എൻജിനിയറിംഗ് എന്നിവ. നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീടു നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ, നിർമ്മാണച്ചെലവിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

നിർമ്മാണ പ്ലോട്ട്

ഭാവിയിൽ പുരോഗതിയിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളുമൊത്ത് ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇവിടെ mu ൽ വില കുറഞ്ഞ പ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. റോഡിന്റെ നിലവാരത്തേക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ അളവിലുള്ള പൂരിപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയലുകൾ ആവശ്യമാവുകയും നിർമ്മാണ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. റോഡിന്റെ അതേ നിലയിലുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ലളിതമായ ഡിസൈൻ

ഇഷ്ടാനുസൃത രൂപകൽപ്പനകൾ വിലകൂടുന്നു. ഒരു ചതുര ചതുര ചതുരം അല്ലെങ്കിൽ ചതുര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ കുറച്ച് സമയം പണവും, യൂണിറ്റ് നിർമ്മിത പ്രദേശത്തിന് കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും, അങ്ങനെ മൊത്തം ചെലവ് കുറയ്ക്കാം. മുറികളുടെയും കുളിമുറിയുകളുടെയും സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പ്രദേശം കുറച്ചിരിക്കുക. ഒരു സ്റ്റോർ കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ട് നില കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് തന്ത്രമാണ്. മനോഹരമായി ഘടനാപരമായ മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തോടെയുള്ള ഹൈ ഫ്രണ്ട് എലവേഷൻ, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ദ്വാരം കത്തിച്ചു കളയും.

പുനർ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ

കുറഞ്ഞ പരിപാലന നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുക. പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടികകൾ, സിമന്റ് മുതലായവ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കരാറുകാരനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുക. പഴയതോ പുനർഭാഗ്യമോ ആയ വസ്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെയർകെയ്സുകളുപയോഗിച്ചും ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ന്യായമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക, ഉദാഹരണത്തിന്, ആർസിസി (റീഹോർസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സിമൻറ്) വാതിൽ ഫ്രെയിമുകൾ തടി വാതിൽ ഫ്രെയിമുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മൊത്തത്തിൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള വിവിധ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഇടപെടുക.

സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജീസ്

മുൻകാല സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രീഫാക്രീഷൻ എന്നത് നിർമ്മാണ സമയം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, സേവിംഗ്സ് ഗ്യാരന്റി ആയിരിക്കുമെന്നും അറിയാത്ത സാങ്കേതികതകളിലൊന്നാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ അർഹരായ കോൺട്രാക്റ്റർമാർമാരെ നിയമിക്കുക. കൂടുതൽ കൃത്യമായ കൃത്യത കൈവരിക്കുന്നതിന് ആധുനിക നിർമാണ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനകരമാണ്.

പരിചയ സമ്പന്നർ

ദീർഘകാലത്തെ ബിസിനസ്സിൽ തുടരുന്ന കരാറുകാർക്ക് ഗുണനിലവാര അനുമാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും കുറഞ്ഞ വേതനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിലോ ബ്ലൂപ്രിൻറിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിർമ്മാണച്ചെലവിൽ വളരെ ഫലമുണ്ടാകും. വീട്ടു രൂപകല്പന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ചെലവുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉപദേശം തേടുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വാസ്തുകാരനും ഘടനാപരമായ ഡിസൈനറുമായി സഹകരിക്കുക.

Last Updated: Mon Jul 08 2019

സമാന ലേഖനങ്ങൾ

@@Wed Jun 12 2024 15:34:12