buy
 • Buy
 • Rent
myInfoCustom Property in Vasana Bhayli Road
 • Property in Vasana Bhayli Road
Nearby Localities
 • Property in Akota
 • Property in Vasna Bhayli Main Road
 • Property in Alkapuri
 • Property in old padra road
 • Property in Gotri Road
 • Property in sama savli road
 • Property in Manjalpur
 • Property in Gotri
 • Property in Vasna Road
 • Property in Atladara
 • Top projects in Vasana Bhayli Road
 • Top popular searches in Vasana Bhayli Road
 • Top villas in Vasana Bhayli Road
 • Top apartments in Vasana Bhayli Road
 • Top projects in Gotri Road
 • Top builderfloors in Gotri Road
 • Top popular searches in Gotri Road
 • Top villas in Gotri Road
 • Top apartments in Gotri Road
 • Top builderfloors in Vasna Road
 • Top popular searches in Vasna Road
 • Top villas in Vasna Road
 • Top apartments in Vasna Road
 • Top projects in Alkapuri
 • Top builderfloors in Alkapuri
 • Top popular searches in Alkapuri
 • Top apartments in Alkapuri
 • Top villas in Alkapuri
 • Top projects in Atladara
 • Top builderfloors in Atladara
 • Top popular searches in Atladara
 • Top apartments in Atladara
 • Top villas in Atladara
 • Top builderfloors in Akota
 • Top popular searches in Akota
 • Top apartments in Akota
 • Top villas in Akota
 • Top projects in Manjalpur
 • Top builderfloors in Manjalpur
 • Top popular searches in Manjalpur
 • Top villas in Manjalpur
 • Top apartments in Manjalpur
 • Top projects in Gotri
 • Top popular searches in Gotri
 • Top villas in Gotri
 • Top apartments in Gotri
 • Top projects in sama savli road
 • Top popular searches in sama savli road
 • Top apartments in sama savli road
 • Top villas in sama savli road
 • Top popular searches in old padra road
 • Top villas in old padra road
 • Top apartments in old padra road
 • Top builderfloors in Vasna Bhayli Main Road
 • Top popular searches in Vasna Bhayli Main Road
 • Top villas in Vasna Bhayli Main Road
 • Top apartments in Vasna Bhayli Main Road
villas in Vasana Bhayli Road
 • Independent House/Villas for sale in Vasana Bhayli Road
apartments in Vasana Bhayli Road
 • Flats for sale in Vasana Bhayli Road
builderfloors in Gotri Road
 • Independent Builder Floor for sale in Gotri Road
builderfloors in Vasna Road
 • Independent Builder Floor for sale in Vasna Road
builderfloors in Alkapuri
 • Independent Builder Floor for sale in Alkapuri
builderfloors in Atladara
 • Independent Builder Floor for sale in Atladara
builderfloors in Akota
 • Independent Builder Floor for sale in Akota
builderfloors in Manjalpur
 • Independent Builder Floor for sale in Manjalpur
builderfloors in Vasna Bhayli Main Road
 • Independent Builder Floor for sale in Vasna Bhayli Main Road
apartments in Gotri Road
 • Flats for sale in Gotri Road
apartments in Vasna Road
 • Flats for sale in Vasna Road
apartments in Alkapuri
 • Flats for sale in Alkapuri
apartments in Atladara
 • Flats for sale in Atladara
apartments in Akota
 • Flats for sale in Akota
apartments in Manjalpur
 • Flats for sale in Manjalpur
apartments in Gotri
 • Flats for sale in Gotri
apartments in sama savli road
 • Flats for sale in sama savli road
apartments in old padra road
 • Flats for sale in old padra road
apartments in Vasna Bhayli Main Road
 • Flats for sale in Vasna Bhayli Main Road
villas in Gotri Road
 • Independent House/Villas for sale in Gotri Road
villas in Vasna Road
 • Independent House/Villas for sale in Vasna Road
villas in Alkapuri
 • Independent House/Villas for sale in Alkapuri
villas in Atladara
 • Independent House/Villas for sale in Atladara
villas in Akota
 • Independent House/Villas for sale in Akota
villas in Manjalpur
 • Independent House/Villas for sale in Manjalpur
villas in Gotri
 • Independent House/Villas for sale in Gotri
villas in sama savli road
 • Independent House/Villas for sale in sama savli road
villas in old padra road
 • Independent House/Villas for sale in old padra road
villas in Vasna Bhayli Main Road
 • Independent House/Villas for sale in Vasna Bhayli Main Road
49

Ready to Move Project in Vasana Bhayli Road Vadodara

Prapti Springs Retreat 4 Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
3,4 BHK
Apartment
2,325 - 4,650 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jun 2014
View Details
Palm Orchid Bliss Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8
Project Score
2,3,4 BHK
BuilderFloor,IndependentHouse,Apartment
1,121 - 1,200 sq ft sq ft
Area in sq ft
1,784/sq ft
Ready to Move  |  Sep 2015
Connect now
Shree Radhe Shyam Avenue Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.1
Project Score
2,3 BHK
Apartment
950 - 1,400 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Mar 2015
View Details
SP Siddheshwar Krishna Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9
Project Score
2,3 BHK
Apartment
1,050 - 1,550 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jan 2015
View Details
Palash Seasons Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9.1
Project Score
2,3,4 BHK
Apartment
1,200 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jan 2015
Connect now
Shaurya Lumpini Elite Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.6
Project Score
2,3,4 BHK
Apartment
1,040 - 2,400 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Dec 2015
View Details
SP Alton Enclave Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
7.4
Project Score
2,3 BHK
Apartment
710 - 1,900 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Dec 2012
View Details
Pacifica San Tropez Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9.3
Project Score
3,4 BHK
Villa,Apartment
1,600 - 3,070 sq ft sq ft
Area in sq ft
-4 %
In last 14 months
Ready to Move  |  Feb 2013
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9.3
Project Score
2 BHK
Apartment
1,256 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jun 2011
Connect now
Nilamber Edifice Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.7
Project Score
3 BHK
Apartment
2,050 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Feb 2013
View Details
Nilamber Palms Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.3
Project Score
4 BHK
Villa
Ready to Move  |  Mar 2009
View Details
Nilamber Serene Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.7
Project Score
4 BHK
Villa
3,100 - 3,300 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Sep 2013
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9
Project Score
2,3,4 BHK
Apartment
1,860 - 3,200 sq ft sq ft
Area in sq ft
-17.3 %
In last 8 months
Ready to Move  |  Apr 2011
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.5
Project Score
4 BHK
Villa
2,100 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Feb 2013
View Details
KP Luxuria Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
7.9
Project Score
4 BHK
Apartment
3,600 - 5,950 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jun 2013
View Details
Fortune Greenfield 2 Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
7.9
Project Score
2,3,4 BHK
Apartment
1,100 - 2,200 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Feb 2013
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9.1
Project Score
2,3,4 BHK
Apartment
1,215 - 1,650 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jan 2012
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
7.8
Project Score
3 BHK
Apartment
1,920 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Apr 2010
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.5
Project Score
2,3,4 BHK
Apartment
1,300 - 2,700 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Dec 2010
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.5
Project Score
2 BHK
Apartment
814 - 1,170 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Dec 2008
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9
Project Score
3 BHK
Apartment
1,180 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Mar 2012
View Details
Narayan Essenza Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
9
Project Score
2,3 BHK
Apartment
1,057 - 2,475 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jan 2012
View Details
Skyseven Skyline Synnove Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.2
Project Score
3,4 BHK
Apartment
1,760 - 3,010 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jun 2011
View Details
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.1
Project Score
3 BHK
Apartment
1,350 - 1,650 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Dec 2012
View Details
Jack Dream Upscale Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.2
Project Score
3,4 BHK
Apartment
1,650 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jan 2010
View Details
Aries Empyrean Skyline Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.2
Project Score
3,4 BHK
Apartment
1,700 - 3,400 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jan 2012
View Details
Aarya Goverdhan Residency Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
7.9
Project Score
3,4 BHK
Apartment
2,245 - 4,150 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  May 2013
View Details
Aakash Everest Tricon Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
7.3
Project Score
3 BHK
Apartment
1,400 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Aug 2014
View Details
Prapti Springs Retreat 2 Elevation
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.2
Project Score
3 BHK
Apartment
1,850 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Dec 2010
Connect now
New
Vasana Bhayli Road, Vadodara Central, Vadodara
8.7
Project Score
2 BHK
Apartment
1,250 - 1,300 sq ft sq ft
Area in sq ft
Ready to Move  |  Jun 2013
View Details
 • vasana bhayli road property
 • flats for sale
  in vasana bhayli road
 • independent house/villas for sale
  in vasana bhayli road
 • luxury apartments for sale
  in vasana bhayli road
You are currently offline.