📲
भाडे करार कायदेशीर वैधता काय आहे?

भाडे करार कायदेशीर वैधता काय आहे?

भाडे करार कायदेशीर वैधता काय आहे?
(Curuni.com)

असा अंदाज आहे की जगातील 45 टक्के शहरी लोकसंख्या भाड्यातच राहते. भाड्याने राहण्याची स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. जरी जमीन एक राज्य आहे म्हणूनच शासनाने मॉडेल टेनिन्सी अॅक्ट, 2015 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह, घरमालक आणि भाडेकरू दोन्हीसाठी फायदेशीर परिणाम मिळविलेले असले तरी अनेक राज्यांनी अद्याप प्रचलित भाडे नियंत्रण कायदा 1 9 48 अंमलात आहे.

नवीन कायद्याचे पालन बहुतेक राज्यांत होत नाही म्हणून आम्ही भाडे नियंत्रण कायदा 1 9 48 सारख्या भाडे कराराच्या कायदेशीर वैधतेचा अभ्यास करू.

भाडे करार म्हणजे काय?

एक भाडे करार अल्प कालावधीसाठी भाडेकरार प्रदान करते, जे लेट, एआरएफएर या कालावधीचे पूर्ण झाल्यानंतर नूतनीकरण केले आहे.

नेहमीच्या सराव

नेहमीच्या पध्दतीनुसार, एक नियतकालिक नूतनीकरणासाठी एक पर्याय असलेला, एक घरमालक आणि भाडेकरू 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी भाडे करार करतो. भाडे नियंत्रण कायदा बहुधा भाडेकरुंच्या बाजूने असल्याने केवळ 12 महिने करारासाठी भाडेकरूंना लागू होतो, 11 महिन्यांच्या करारापुढे स्थापना करणे जमिनदारांना निष्काळजीपणासाठी पूर्व-प्रभावी उपाययोजना करण्यास मदत करते. या प्रथेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.

न नोंदणीकृत करार: जर हे 11 महिन्यासाठी नोंदणी न केलेले भाडे करार आहे, तर ते कायद्याच्या दृष्टीने वैध आहे. एक वैध पुरावा, न्यायालयात सादर करणे परवानगी आहे.

नोंदणीकृत करार: जर भाडेपट्टीचा कालावधी 11 महिन्यांहून अधिक असेल तर तो रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदणी कायद्याच्या कलम 17 नुसार नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. त्याच्या नोंदणी नसतानाही, हे पुराव्यामध्ये अकल्पनीय आहे. चार महिन्यांच्या आत एक खाती नोंदवता येते. आपण न्यायालयापुढे नोंदणी न केलेल्या भाडेपट्टीवर अवलंबून असल्यास, आपल्याला 10 वेळा शुल्क आणि दंड भरावा लागेल.

जमीनदार एखादी भाडेकरु परत घेऊ शकतात का?

जर एखाद्या भाडेकरूला बाहेर काढायचे असेल तर मालकाने वैध कारण असावे भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार आणि राज्यातील विरोधात दहशतवाद किंवा गुन्हेगारीसह भारतीय कायद्यानुसार निर्धारित केल्यानुसार हे चूक होऊ शकते.

भाडेकरुंच्या कायदेशीर वारसाहक्कांचे अधिकार

एखाद्या भाडेकरुकीचे कायदेशीर वारसदार देखील भाडेकरु आहेत आणि भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार सर्व संरक्षण मिळवितात.

जमीनदार काय करायला हवे?

जर आपण मालक असाल, तर आपण आपले भाडेकरार आपल्या संपत्तीमध्ये लांबणीवर टाकू शकता आणि करारावर चार किंवा पाच पट भाडे भाड्याने वाढवण्याच्या करारावर बंधन घालू शकता, जर करार संपला तर तो सोडणार नाही. यामुळे अशा प्रकारच्या भाडेकरूंची तपासणी होईल जे गुन्हेगारी खेळतात. परंतु जर भाडेकरूंनीही नोटीस पाठवल्याशिवाय मालमत्ता सोडली नाही तर आपण न्यायालयात फिरू शकता. निःसंशयपणे, भाडे नियंत्रण कायदा बहुतेक भाडेकरूंना अनुकूल करतो, परंतु न्यायालयाने कॅमेराला हे कळते की, एखाद्या भाडेकरूचा कोणत्याही गैरव्यवहारात सहभाग होता किंवा मालकाने त्याच्या अपीलीय उपयोगासाठी मालमत्तेची आवश्यकता असती तर ती जमीनदारांना अनुकूल करते. आपण भाडेकरू बाहेर फेकण्यासाठी पोलीस मदत घेऊ शकता.

भाडेकरुंनी काय करावे?

जर मालक प्रति अपोनीयल वापरासाठी मालमत्तेची मागणी करू इच्छित असेल तर भाडेकरू काही निष्कर्ष काढू शकत नाही. परंतु जर घरमालक कोणत्याही कायदेशीर कारणांशिवाय भाडेकर्यास निष्कासित करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो पोलिस संरक्षण शोधू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे आपण आपल्या भाडेकरारांचे अधिकार सिद्ध करण्यात मदत करू शकता.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

घरमालक-भाडेकरार विवादांमुळे उद्भवणारी मागणी टाळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने ऍन्थोनी व्हुरुपीसस केसी इटॉओप आणि सन्स यांनी आदेश दिला की, घरमालक किमान पाच वर्षापूर्वी भाडेकरू बाहेर काढू शकत नाही, भाडेकरू नियमितपणे भाडे भरत असल्यास दोन पक्षांमधील करारानुसार तथापि, जर जमीनदार आपल्या परिवेतल्या वापरासाठी आवारात वापरू इच्छित असेल तर तो भाडेकरू बाहेर फेकणे विनामूल्य आहे.

तसेच वाचा: भाडे करार सामान्यपणे 11 महिने असतात का?
https://www.makaan.com/iq/ भाडे-मालमत्ता / का-भाडे-करार- साधारणत: -11 महिने
8 चांगले किराण्याचे करार मध्ये आवश्यक
https://www.makaan.com/iq/buy- sell-move-property / 8- अत्यावश्यक-एक-चांगला-भाडे करार
Last Updated: Tue Sep 15 2020

तत्सम लेख

@@Tue Feb 15 2022 16:49:29