📲
पुनर्विक्री फ्लॅटची खरेदी? येथे एक गृह कर्ज आवश्यक दस्तऐवज एक यादी आहे

पुनर्विक्री फ्लॅटची खरेदी? येथे एक गृह कर्ज आवश्यक दस्तऐवज एक यादी आहे

पुनर्विक्री फ्लॅटची खरेदी? येथे एक गृह कर्ज आवश्यक दस्तऐवज एक यादी आहे
India Mortgage Guarantee Corporation is urging the Reserve Bank of India (RBI) to bring down the loan-to-value ratio to 90 per cent. (PicServer)

जर आपण आपले पूर्वीचे सममूल्य मासिक हप्ते (पूर्व-ईएमआय) भरून आपले घर खरेदी करू इच्छित असाल आणि आपण ताबडतोब पुढे जाऊ शकाल, तर आपण पुनर्विक्रीकरणासाठी होम लोनसाठी अर्ज करावा. पुनर्विक्रीची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आपल्याला बर्याच महत्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे

मकान बुद्ध्यांक कर्ज एक पुनर्विक्रीचे घर खरेदी करण्यासाठी अर्ज करताना आपल्याला आवश्यक दस्तऐवज यादी.

हे महत्वाचे आहे की कर्जाची रक्कम कायदेशीर कोनातून मालमत्तेची पडताळणी करते कारण मालमत्तेला कर्ज न घेता मुक्त असणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्याकडे सुरक्षित मालमत्ता शीर्षक असणे आवश्यक आहे. जर कोणतेही कागदपत्र गहाळ झाले असेल, तर तुम्हाला दीर्घकाळात समस्या येईल.

  • शीर्षक किंवा विक्री करार चेन

खरेदीदाराच्या नावावर ज्याचे नाव हस्तांतरित केले जाते त्याला "तत्त्कालीन शीर्षक विलेख (आयटीडी)" असे म्हणतात. आपण हा दस्तऐवज सबमिट न केल्यास, बॅंक आपल्या गृहकर्ज योजनेचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार करणार नाही. आयटीडी पूर्वीचे इतर सर्व दस्तऐवजांना साखळी कागदपत्रे म्हटले जाते. जर यापैकी कोणत्याही शृंखलाचा दस्तऐवज गहाळ झाला असेल तर होम लोनसाठी अर्जदारांनी एफआयआर दाखल करणे किंवा वृत्तपत्रात सार्वजनिक नोटीस जारी करणे यासारखी आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक आहे. शीर्षक विलेख विक्रेत्याकडून खरेदीदारास मालमत्तेची मालकी स्वीकारताना विक्री विक्री व हस्तांतरण सूचित करते. शीर्षक / विक्री करार एक प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आहे जो भविष्यात विक्रीसाठी मालक अपिपुत्र्सचा प्रिम, पुरावा प्रस्थापित करतो. हा दस्तऐवज रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदणीकृत आहे.

  • विकू करण्यासाठी करार (एटीएस)

'करारनामा विकणे' ही एक दस्तऐवज आहे ज्यात खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यातील मालमत्तेच्या विक्रीची अटी व शर्ती आहेत. एटीएस मालमत्तेच्या कराराचे मूल्य घोषित करते. पुनर्विक्रीच्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज म्हणून निधी मिळणारी रक्कम ही मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या मूल्याची (एमव्ही) किंवा करार मूल्य (एव्ही) ची काही टक्केवारी (बँक-बँकेकडे बदलते) आहे, जे कमी असेल.

खरं तर, विक्री व्यवहार एटीएसवर आधारित आहे.

  • ना हरकत नाही एफ, रोम सोसायटी / प्राधिकार

ना हरकत प्रमाणपत्रा (एनओसी) प्रमाणित करते की, भावी संपत्ती खरेदीदारपेशींच्या नावे शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरीत करण्यासाठी समाजाला कोणतीही आक्षेप नाही. ना हरकत दाखल्याशिवाय मालमत्ता विक्री किंवा हस्तांतरण भविष्यात समस्या होऊ शकते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (सीएचएस) शी संबंधित व्यवहारांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

  • शीर्षक शोध आणि अहवाल

मालमत्ता शीर्षक शोध हे मालमत्तेच्या इतिहासाचे दस्तावेज असलेल्या दस्तऐवजांची श्रृंखला पुनर्प्राप्त करण्याची प्रक्रिया आहे. हे रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये केले जाते. शीर्षक अहवाल हे त्याचे वर्णन, नाव, शीर्षक शीर्षकधारक, संयुक्त भाडेकरु, कर दर, कर्ज, निधी, गहाणखत आणि मालमत्ता कर यानुसार मालमत्तेचे लेखी विश्लेषण आहे. बर्याच गृहकर्ज देणारा अनिवार्य दस्तऐवज म्हणून 'शीर्षक अहवाल' म्हणून विचार करत नाहीत, परंतु त्यांना जमिनीसंदर्भात सौदे करणे आवश्यक आहे.

  • सामायिक प्रमाणपत्र

आपण खरेदी करीत असलेल्या मालमत्तेत बदल करण्यास तयार असाल तर समाजाचा भाग आहे, समाजाला शेअर प्रमाणपत्र जारी करुन त्यांच्या पुस्तके मध्ये मालकाचा हस्तांतरण करण्याचा रेकॉर्ड तयार करून सांगणे आवश्यक आहे. शेअर प्रमाणपत्र आपल्याला आवश्यक कागदपत्रांच्या शृंखलाचा महत्त्वपूर्ण भाग बनविते आणि पुनर्विक्री गृहकर्जासाठी अर्ज करतांना बँकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे.

  • कब्जा प्रमाणपत्र (ओसी)

अधिग्रहण प्रमाणपत्राने प्रमाणित केले आहे की मालमत्तेने अधिकार्यांनी मंजूर केलेल्या योजनांचे अनुपालन केले आहे. मालमत्तेच्या कायदेशीर सत्यापनासाठी वापरले जाणारे कागदपत्रांच्या मालिकेचा एक महत्वाचा भाग असलेला ताबा प्रमाणपत्र. ओसी सूचित करते की मालमत्तेस कायदेशीररित्या बांधण्यात आले आहे आणि व्याप्त होण्यास योग्य आहे. संबंधित अधिका-यांकडून (जसे की आग, वन, प्रदूषण इत्यादी), मालमत्तेची छायाचित्रे, आणि क्षेत्र गणना पत्रक, प्रारंभ प्रमाणपत्र, पूर्तता प्रमाणपत्र, मंजूरी योजना, कर पावत्या, एनओसी यासारख्या विशिष्ट कागदपत्रांचे कागदपत्र सादर करणे प्राप्त होते.

  • इन्कम प्रमाणपत्र (ईसी)

भार आहरण प्रमाणपत्र (ईसी) प्रमाणित करते की मालमत्तेवर कोणतीही देय नाही आणि शीर्षक विकण्यायोग्य आणि स्पष्ट आहे. आवण प्रमाणपत्र मालमत्तेशी संबंधित सर्व व्यवहारांना प्रतिबिंबित करते. आजपर्यंत मालमत्तेच्या व्यवहारांची माहिती जाणून घेण्यासाठी बँका कर्जदाराने प्रमाणपत्र मागितले आहे.

वाचणे आवश्यक आहे: होम लोन अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी

Last Updated: Thu Dec 15 2022

तत्सम लेख

@@Tue Feb 15 2022 16:49:29