📲
मालमत्ता दुवा दोन ते दोन मुंबई सर्व - अंधेरी पूर्व - लोकाभिमुखता

मालमत्ता दुवा दोन ते दोन मुंबई सर्व - अंधेरी पूर्व - लोकाभिमुखता

मालमत्ता दुवा दोन ते दोन मुंबई सर्व - अंधेरी पूर्व - लोकाभिमुखता
(Shutterstock)

हे एक लांब स्थापित तथ्य आहे की एक लेआउट त्याच्या लेआउटकडे पाहताना एका पृष्ठाच्या वाचनीय सामग्रीद्वारे विचलित होईल. Lorem Ipsum वापरण्याचा मुद्दा म्हणजे त्यात 'सामग्री येथे, सामग्री सामग्री' वापरण्याऐवजी, ते वाचण्यायोग्य इंग्रजीसारखे बनविण्याऐवजी लेटरअपची सामान्य किंवा कमी सामान्य वितरण आहे. बर्याच डेस्कटॉप प्रकाशन पॅकेजेस आणि वेब पृष्ठ संपादकांनी आता लॉरम इप्समचा त्यांचा डिफॉल्ट मॉडेल मजकूर म्हणून वापर केला आहे आणि 'लोरम इप्सम' नावाचा शोध त्यांच्या बर्याच वेबसाइट्समध्ये अजूनही अनेक वेबसाइट्स शोधून काढेल. अनेक व्ह्यूपीशन्स वर्षापूर्वी विकसित होतात, कधीकधी दुर्घटना करून, कधीकधी उद्देशाने (विनोद आणि आवडीप्रमाणे).

Last Updated: Mon Jul 01 2019

तत्सम लेख

@@Wed May 13 2020 19:59:51