📲
ഒരു വസ്റ്റു-കോംപ്ലിന്റ് പൂജ റൂം സജ്ജമാക്കാൻ ടിപ്പുകൾ

ഒരു വസ്റ്റു-കോംപ്ലിന്റ് പൂജ റൂം സജ്ജമാക്കാൻ ടിപ്പുകൾ

ഒരു വസ്റ്റു-കോംപ്ലിന്റ് പൂജ റൂം സജ്ജമാക്കാൻ ടിപ്പുകൾ
(Pinterest)

ഒരു വീട്ടിൽ പൂജ് മുറി നല്ല ഊർജ്ജം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ ഊർജ്ജം മനസ്സിൻറെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും മേൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ആനുകൂല്യത്തിന്, വാസ്തു ശാസ്ത്ര തത്വമനുസരിച്ച് പൂജാ റൂം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പൂജാ രൂപകൽപ്പന എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാമെന്ന് MakaaniQ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു:

പൂജ മുറിയുടെ ശരിയായ സ്ഥാനം

വാസ്തുശൃംഖലയിലെ പുരാതന പഠനമനുസരിച്ച്, വടക്കുകിഴക്ക് ഒരു പൂജറാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ്. കിഴക്ക്, വടക്കും വടക്ക് കിഴക്കും ഒരു പൂജാ റൂമിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ നിർദേശവും ആയി കണക്കാക്കാം. ഇവ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. വീടിനടുത്തുള്ള പ്രത്യേക പൂജ നടത്താൻ കഴിയും.

പൂജ മുറി രൂപകൽപന ചെയ്യുക

 • കിഴക്കോട്ടും കിഴക്കും ഡോർപ്പൂകളും ജാലകങ്ങളും ആയിരിക്കണം. വാതിൽപ്പടിക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടില്ലാതെയും രണ്ടു ഷർട്ടർപുക്കുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • പൂജാരിയുടെ തറ ഭാഗം വെളുത്തതോ ഓഫ്-വെളുത്തതോ ആയിരിക്കണം.
 • കാര്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള അമ്പെയ്ത്ത് പൂജാ മുറിയിലെ തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ പൂജ മുറിയിൽ ഒരു ഉമ്മറത്ത് നല്ലതാണ്.
 • ഒരു വെന്റിലേറ്റർ കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
 • വെളുത്ത, ഇളം മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇളം നീല നിറം പൂജ മുറിയിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കാം.

പൂജ മുറിയിലെ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ

 • പൂജാമുറിൻറെ വടക്ക്-കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കും ഭിത്തികളിൽ നിന്ന് അകലെ ഇപ്പുറത്തും വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. വിഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിമുഖമായും പൂജാമുറിയുടെ വാതിലും അഭിമുഖീകരിക്കരുത്.

കൂടാതെ വായിച്ചു: ഹോം കയറാണെന്നു: പ്ലെയ്സ്മെന്റ് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂജ റൂം ൽ ന് വാസ്തു നുറുങ്ങുകൾ [വീഡിയോ]

 • കലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയം മുറിയിലെ വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കായി വയ്ക്കണം.
 • ദീപക്, വിളക്ക്, അഗ്നി കുണ്ട് എന്നിവ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കണം.

ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

 • പൂജ മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന പൂജ നടത്താൻ പാടില്ല
 • ഇത് താഴത്തെ നിലയിലോ ഫിറ്യൂപ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ അടിവയറിലോ സ്ഥാപിക്കരുത്. വാസ്തു അനുസരിച്ച് മുകളിൽ പൂജ ഇടം സ്ഥാപിക്കുക, ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തതോ അടുത്തതോ ആയ വാസസ്ഥലം അനുവദനീയമല്ല.
 • അത് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയ്ക്കരുത്.
 • പൂജാമുറിയിൽ തകർന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കണം.
 • കിഴക്കേ വശത്ത് പ്രാർഥന വേണം.
 • മരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോകൾ പൂജാമുറിയിൽ ഒഴിവാക്കണം.
 • വീട്ടിൽ പൂജിയ ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് സ്റ്റോറേജിലും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
 • നിങ്ങളുടെ പൂജയിൽ ഉറങ്ങരുത് .

Read: Home സുത്ര: വാസ്തു കുട്ടിയുടെ അടുക്കളയിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല

Last Updated: Tue Mar 01 2022

സമാന ലേഖനങ്ങൾ

@@Tue Feb 15 2022 16:49:29