📲
ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏಕೆ?

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏಕೆ?

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏಕೆ?
(Dreamstime)

ಗುರ್ಗಾಂವ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, 26 ವರ್ಷದ ಅಕಾಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ನಗರವು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆ ಮಾಲಿಕರು 36 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. (ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.)

11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು   12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ 11 ತಿಂಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನೇಕವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ದರವು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬಾಡಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ.

ಈಗ, 11 ತಿಂಗಳ ಲೀಸ್ ಭೂಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಆವರ್ತಕ ನವೀಕರಣವು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

Last Updated: Tue Sep 15 2020

ಇದೇ ಲೇಖನಗಳು

@@Tue Feb 15 2022 16:49:29